Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse

Authors

  • Anne Håland Universitetet i Stavanger, Norge
  • Trude Hoel Universitetet i Stavanger, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/njlr.v2.195

Abstract

Distinksjonen knyttet til generell og fagspesifikk lese- og skriveopplæring i fagene har fått fornyet interesse både i norsk og internasjonal sammenheng. Denne artikkelen diskuterer hva dette betyr i norskfagets begynneropplæring, og søker med dette å supplere litteraturen som finnes om lesing av skjønnlitteratur. Vi stiller spørsmålet: Hvordan posisjonerer elever på 1. trinn seg som litterære lesere? Spørsmålet utforskes gjennom klassesamtaler rundt to utvalgte bildebøker med innlagte lesestopp basert på teorier om hva det vil si å lese skjønnlitteratur, og særlig Judith Langers teorier (2005) om forestillingsverdener. Utdragene fra klassesamtalene viser at elevene er i stand til å posisjonere seg som litterære lesere og utforske tekster på en fagspesifikk måte.

English abstract

Reading Instruction in Beginner-Level Norwegian with a Focus on Subject-Specific Reading Competence

There has been a renewed interest in the distinction between content area literacy and disciplinary literacy concerning reading and writing instruction within school subjects, both in Norway and internationally. This article discusses the implications for early instruction in the Norwegian language learning and seeks to supplement the current literature concerning fiction reading. We ask the question: How do first grade students position themselves as readers of literature? This question is explored through classroom discussions regarding two selected picture books, with planned reading stops, based on theories on what literature reading involves, in particular Judith Langer’s (2005) theories on envisionments. Our excerpts from classroom discussions display that the students are able to position themselves as literary readers and explore the texts in a discipline specific manner.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2016-04-05

How to Cite

Håland, A., & Hoel, T. (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.195

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

No, Fagspesifikk leseopplæring, fagovergripende leseopplæring, forestillingsverdener, klassesamtale, skjønnlitteratur, begynneropplæring Eng, Disciplinary literacy, content area literacy, envisionment building, classroom discussions, fictional literature