Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?

  • Sigrid Skaug Universitetet i Oslo
  • Marte Blikstad-Balas Universitetet i Oslo

Abstract

Lesing av skjønnlitteratur er en sentral del av norskfaget. Med innføringen av K06 ble listene over verk og forfatterskap fjernet fra norskplanen, og valg av tekster ble med dette opp til den enkelte lærer – et prinsipp som videreføres i fagfornyelsen 2020. Vi vet lite om hvilke tekster lærere velger å bruke i norskundervisningen, og i hvilken grad de leser hele teksten eller et eller flere utdrag fra den, noe vi med denne studien ønsker å undersøke. Datamaterialet bygger på en spørreundersøkelse med 153 norsklærere i vg3, der vi kartlegger hvilke litterære utdrag og hele verk lærerne bruker i undervisningen og deres holdninger til lesing av utdrag og hele verk. Et tydelig funn er at utdrag er en svært utbredt praksis blant lærerne i utvalget. Analysen viser også at visse enkelttekster (hovedsakelig fra 1800-tallet) og utvalgte deler av Henrik Ibsens forfatterskap og tekster er så hyppig brukt i undervisningen på tvers av klasser, at denne litteraturen i praksis er med på å opprettholde en form for skjult litterær kanon. Videre viser analysen at lærerne oppfatter lesing av utdrag og hele verk som to svært forskjellige aktiviteter, som tjener relativt motsetningsfylte mål i norskfaget.

ABSTRACT

English title: Whole Texts Versus Excerpts - Which Texts Do Norwegian Language Teachers Choose?

Reading of literature plays a key role in the language arts subject. In Norway, the curriculum has since 2006 given teachers’ ample room to decide themselves which authors and which literary texts they want to use in their classrooms. To investigate what texts they actually choose to include in their teaching and whether the texts are complete literary works or excerpts, was the main aim of the present study. Drawing on a survey with 153 language arts teachers from the last year of upper secondary school, we have mapped what literary texts and excerpts teachers report reading in class, and teachers’ perceptions of using complete texts versus excerpts. A key finding is that a majority of the teachers report extensive use of literary excerpts, and that some texts (mainly from the 1800s) and parts of Henrik Ibsen’s works predominate across classrooms. The study also suggests that teachers view the reading of excerpts and complete texts as two distinct activities that often serve contradictory purposes.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-07-05
How to Cite
Skaug, S., & Blikstad-Balas, M. (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research, 5(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1566
Section
Original Research Articles
Keywords
skjønnlitteratur, lesing, utdrag, kanon, norskfaget, literature, reading, excerpts of literary texts, Norwegian language arts