Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn

Authors

  • Marte Blikstad-Balas Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1020

Abstract

Norskfaget har et særskilt ansvar for skriveopplæring, og skriveopplæring kan foregå på mange
måter. Denne artikkelen tar utgangspunkt i 178 norsktimer fra åttende trinn som den pågående
LISA-studien har filmet i 46 ulike klasserom. Jeg har identifisert alle timene der elevene får en tydelig
skriveoppgave (n=33), og vurderer hvilke av Roz Ivaničs (2004) seks skrivediskurser som er tydelige
i lærernes muntlige skriveordre. Funnene viser at det foregår allsidig skrive-opplæring der flere diskurser er tydelige, men at det klart vanligste er at lærerne ytrer seg innenfor en sjangerdiskurs og en prosessdiskurs. Så å si alle skriveoppgavene elevene gjør har tydelige forventninger til sjanger. Analysene viser også at formål med skriving ofte kobles til sjanger generelt, ikke til spesifikke skriveoppgaver. Ingen av skriveordrene alene kan kategoriseres innenfor en sosial praksis-diskurs eller en sosiopolitisk diskurs.

ABSTRACT

English title: Writing Discourses in Norwegian Subject Education - An Analysis of How Norwegian Subject Teachers Talk About Writing in the 8th Grade

The language arts subject has a particular responsibility when it comes to developing students as
writers. In this article, I draw on 178 Norwegian language arts lessons from the ongoing LISAstudy.
I have identified all the lessons where students have a clearly framed opportunity for sustained
writing (33 lessons), and I have analyzed the discourses framing writing with the six writing
discourses described by Roz Ivanič (2004). The findings suggest that several discourses of writing
are prominent, but that the most common is that teachers frame writing within a genre discourse
and a process discourse. The study also shows that the purposes of writing are often linked to
genres, not to particular writing tasks, and that none of the 33 writing tasks can be categorized
within a social practice discourse or a sociopolitical discourse of writing.

Citation: Marte Blikstad-Balas. ‘‘Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn.’’ Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 4, 2018, pp. 42–60. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v4.1020

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-05-04

How to Cite

Blikstad-Balas, M. (2018). Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere gir skriveoppgaver på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1020

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

skriving, skriveoppgaver, diskurs, norskfaget