Från källtext till elevtext - Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Published
2018-10-09