Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det

  • Agnete Andersen Bueie Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Abstract

Når elever skriver tekster i norskfaget, får de ofte skriftlige tilbakemeldinger fra norsklærer. Responsforskning viser at elevene i stor grad leser og verdsetter slike tilbakemeldinger, men at noen typer tilbakemeldinger er til større hjelp enn andre. Denne artikkelen presenterer en studie som undersøker hvilke lærerkommentarer elever på ungdomstrinnet finner nyttige og mindre nyttige. Det empiriske materialet består av en spørreundersøkelse besvart av 159 elever fra 10.trinn i norsk ungdomsskole på grunnlag av en spesielt tilrettelagt tilbakemeldingssituasjon. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at elevene foretrekker lærerkommentarer på globale tekstnivå og kommentarer som er spesifikke med klart formulert hva eleven bør gjøre og hvorfor. Elevene setter pris på ros, men også kritiske kommentarer vurderes som nyttige. Resultatene drøftes med bakgrunn i tidligere forskning på området.

Published: 10 June 2016

Citation: A. A. Bueie. «Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer slik elevene ser det.»
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, 2016, pp. 1-28. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.188

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Agnete Andersen Bueie, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Phd-student

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Institutt for språkfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Published
2016-06-10
How to Cite
Bueie, A. A. (2016). Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.188
Section
Original Research Articles
Keywords
Respons, tilbakemelding, skriving, vurderingspreferanser, elevperspektiv