Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det

Authors

  • Agnete Andersen Bueie Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/njlr.v2.188

Abstract

Når elever skriver tekster i norskfaget, får de ofte skriftlige tilbakemeldinger fra norsklærer. Responsforskning viser at elevene i stor grad leser og verdsetter slike tilbakemeldinger, men at noen typer tilbakemeldinger er til større hjelp enn andre. Denne artikkelen presenterer en studie som undersøker hvilke lærerkommentarer elever på ungdomstrinnet finner nyttige og mindre nyttige. Det empiriske materialet består av en spørreundersøkelse besvart av 159 elever fra 10.trinn i norsk ungdomsskole på grunnlag av en spesielt tilrettelagt tilbakemeldingssituasjon. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at elevene foretrekker lærerkommentarer på globale tekstnivå og kommentarer som er spesifikke med klart formulert hva eleven bør gjøre og hvorfor. Elevene setter pris på ros, men også kritiske kommentarer vurderes som nyttige. Resultatene drøftes med bakgrunn i tidligere forskning på området.

English abstract

Useful and Less Useful Comments – From the Student's Perspective

Even though there is a general consensus that feedback is an important part of the learning process, there is little research on pupils’ perceptions of feedback. This includes, for instance, what type of feedback students find useful. This article presents a study that investigates pupils in Norwegian lower secondary schools’ perceptions about teacher comments on a writing sample. Data consist of a survey answered by 159 pupils from 10th grade, based on a specifically adapted feedback situation. The results of the survey show that students prefer teacher comments which are on a global text level (such as content, ideas and genre), that are specific and which clearly formulate what the student should do and why. Students appreciate praise, but also consider critical comments useful. The results are compared with results from previous studies.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2016-06-10

How to Cite

Bueie, A. A. (2016). Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.188

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

Respons, tilbakemelding, skriving, vurderingspreferanser, elevperspektiv