Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published

2021-01-04

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

naturfagundervisning, skriveopplæring, fagspesifikk literacy, skriving som grunnleggende ferdighet, utdanningspolitikk, New Literacy Studies, science education, writing instruction, subject spesific literacy, writing as key competence, educational policies