Arbete för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutveckling – en enkätstudie

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published

2022-12-23

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

flerspråkiga elever, förebyggande arbete, identifiering, läs- och skrivsvårigheter, stödinsatser, multilingual students, preventive work, dentifying; reading and writing difficulties, support