Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket

Abstract

Hensikten med studien var å undersøke hvordan en 10-ukers intervensjon (totalt 40 økter) med dialogisk lesing ville påvirke flerspråklige barnas andrespråkslæring. Utvalget bestod av 72 flerspråklige barnehagebarn (gjennomsnittsalder 5,3 år; 39 jenter og 33 gutter) fra 16 norske barnehager. Barnehagene ble tilfeldig fordelt til intervensjon med dialogisk lesing eller kontrollintervensjon med matematikk. Resultatene viste at intervensjonen med dialogisk lesing hadde signifikant effekt post-test på grammatiske ferdigheter sammenlignet med kontrollgruppen, men ikke signifikant effekt på vokabular, fonologisk bevissthet eller narrative språkferdigheter. Resultatene tyder på at dialogisk lesing kan være en særlig effektiv metode for å utvikle grammatiske ferdigheter i andrespråket.

ABSTRACT

English title: Dialogic Reading as a Means of Strengthening Children's Second Language Competence in Preschool

The aim of the current study was to investigate the effect of a 10-week long intervention (40 sessions) with dialogic reading on children’s second language skills. The study included 72 bilingual children (mean age 5.3 years; 39 girls and 33 boys) from 16 preschools. The preschools were randomly assigned as intervention or control group. The result showed that intervention had significant effect on grammatical knowledge compared with the control group. No significant post-test differences were found between the intervention and the control group on vocabulary knowledge, phonological awareness or narrative skills. The findings suggest that dialogic reading could be particularly effective to enhance the bilingual children’s second language grammatical knowledge.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-12-28
How to Cite
Hofslundsengen, H., Bøyum, S., & Haukedal, K. S. (2017). Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.724
Section
Original Research Articles
Keywords
Dialogisk lesing, andrespråkslæring, barnehage, skriftspråksrelaterte læringsaktiviteter