Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket

Abstract

Hensikten med studien var å undersøke hvordan en 10-ukers intervensjon (totalt 40 økter) med dialogisk lesing ville påvirke flerspråklige barnas andrespråkslæring. Utvalget bestod av 72 flerspråklige barnehagebarn (gjennomsnittsalder 5,3 år; 39 jenter og 33 gutter) fra 16 norske barnehager. Barnehagene ble tilfeldig fordelt til intervensjon med dialogisk lesing eller kontrollintervensjon med matematikk. Resultatene viste at intervensjonen med dialogisk lesing hadde signifikant effekt post-test på grammatiske ferdigheter sammenlignet med kontrollgruppen, men ikke signifikant effekt på vokabular, fonologisk bevissthet eller narrative språkferdigheter. Resultatene tyder på at dialogisk lesing kan være en særlig effektiv metode for å utvikle grammatiske ferdigheter i andrespråket.

Published: 28 December, 2017

Citation: Hilde Hofslundsengen et al. ‘‘Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket.’’ Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, 2017, pp. 1–16. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.724

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-12-28
How to Cite
Hofslundsengen, H., Bøyum, S., & Haukedal, K. S. (2017). Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.724
Section
Original Research Articles
Keywords
Dialogisk lesing, andrespråkslæring, barnehage, skriftspråksrelaterte læringsaktiviteter