Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?

  • Astrid Roe Universitetet i Oslo
  • Ragnhild Engdal Jensen Universitetet i Oslo

Abstract

De norske PISA-resultatene i 2015 viste en framgang i lesing for norske 15-åringere, men andelen elever på det laveste nivået var fortsatt uendret. Denne artikkelen studerer de norske elevene i denne kategorien når det gjelder hvilke tekst- og oppgavetyper de har særlige problemer med og hva som kjennetegner deres lesevaner og kunnskap om lesestrategier. Datagrunnlaget stammer i hovedsak fra PISA 2009, da lesing hadde hovedfokus. Resultatene viser at de svakeste leserne relativt sett har størst problemer med komplekse fagtekster og minst problemer med skjønnlitterære tekster, og at de mangler kunnskap om lesestrategier. Samtidig er de mer interessert i å lese aviser og nettbaserte tekster enn skjønnlitteratur. Vi peker på elevenes leseinteresser, samt viktigheten av å arbeide med leseforståelse i alle fag, også i videregående skole, som utgangspunkt for å bidra til å redusere andelen svake lesere.

Published: 29 December, 2017.

Citation: A. Roe og R.E. Jensen. “Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?” Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, 2017, pp. 1–21. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.882

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2017-12-29
Section
Original Research Articles
How to Cite
ROE, Astrid; JENSEN, Ragnhild Engdal. Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?. Nordic Journal of Literacy Research, [S.l.], v. 3, n. 2, dec. 2017. ISSN 2464-1596. Available at: <https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/882>. Date accessed: 15 dec. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v3.882.