Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?

Authors

  • Astrid Roe Universitetet i Oslo, Norge
  • Ragnhild Engdal Jensen Universitetet i Oslo, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v3.882

Abstract

De norske PISA-resultatene i 2015 viste en framgang i lesing for norske 15-åringere, men andelen elever på det laveste nivået var fortsatt uendret. Denne artikkelen studerer de norske elevene i denne kategorien når det gjelder hvilke tekst- og oppgavetyper de har særlige problemer med og hva som kjennetegner deres lesevaner og kunnskap om lesestrategier. Datagrunnlaget stammer i hovedsak fra PISA 2009, da lesing hadde hovedfokus. Resultatene viser at de svakeste leserne relativt sett har størst problemer med komplekse fagtekster og minst problemer med skjønnlitterære tekster, og at de mangler kunnskap om lesestrategier. Samtidig er de mer interessert i å lese aviser og nettbaserte tekster enn skjønnlitteratur. Vi peker på elevenes leseinteresser, samt viktigheten av å arbeide med leseforståelse i alle fag, også i videregående skole, som utgangspunkt for å bidra til å redusere andelen svake lesere.

English abstract

What Characterises the Reading Competence, Reading Habits and Strategy Awareness at the End of Lower Secondary Education of Those Learners Struggling the Most? 

The Norwegian PISA-results in 2015 showed a progress in the reading competence of 15-year-olds. That of pupils struggling with reading, however, remained the same. This article explores the Norwegian pupils pertaining to this category and which kinds of texts and tasks they experience as especially difficult. We also investigate what characterises their reading habits and knowledge of reading strategies. The empirical basis of this study is mainly the 2009 PISA, which emphasised reading. The results of this particular student assessment showed that pupils struggling with reading largely have trouble with fictional texts and lack knowledge of reading strategies. They are moreover more interested in reading newspaper articles and web-based texts than fiction. In this article, we explore pupils's interests as regards reading and the importance of working with reading awareness in all subjects, at the upper secondary level as well. Our aim is to reduce the amount of struggling learners.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2017-12-29

How to Cite

Roe, A., & Jensen, R. E. (2017). Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.882

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

Literacy, PISA, struggling learners